LEUCOS


Hluboký význam starověkého řeckého slova leuco obsahuje poslání společnosti a kvalitu kolekce svítidel, které nalezly správnou rovnováhu mezi tradicí a inovativním designem. Tento dvojitý význam může být jinak přeložen ctnostným vztahem mezi zavedeným poznáním, jako je benátské umění sklářství a pohledem do budoucnosti; horizont je definován prefixem leuco (bílý, bezbarvý, světlejší), který ve starověké řecké terminologii používal k odlehčení slov, ke kterým byl připojen.

Bílé, lehké a světlé jsou autentickým výrazem modernosti a po padesátpět let ztělesňují touhu reinterpretovat svět, odvahu ukázat nové cesty a ambici oblékat si životní prostor.

Stejně jako předpona leuco, i objekty, které vyrábíme, osvětlují způsob myšlení, který je v předstihu a ukazují trpělivost těch, kteří neběží po módě nebo bludech, protože vědí, že vytvářejí něco, co bude trvat dlouho. Základem této myšlenky je čas, strávený ověřením výsledků.